Jak probíhal Týden knihoven?

20.10.2014 08:38

Týden knihoven - od 6. do 10. října 2014 v naší knihovně:

  • bezplatně se registrovalo 5 nových čtenářů
  • byly prominuty upomínky, nabídnuty vyřazené časopisy zdarma, pro nejmenší byly připraveny omalovánky
  • v úterý odpoledne se konal "čtenářský maraton", do kterého se zapojili tito čtenáři:

          Buršová Eliška, 4.A

          Bartoníčková Anna, 4.A

          Prajzová Kristýna, 8.B

          Nemrava Daniel, 2.A

          Jelénková Natálie, 3.B

          Křápek Jakub, 2.B

 

 

  • celý týden probíhala v knihovně anketa "Co nejčastěji používáte jako záložku do knihy?" 
      
         knižní záložku          hlasovalo:      8 dětí     4 dospělí
 
       - fotku, pohlednici                           3 děti      5 dospělých
 
       - co je po ruce                              31 dětí    12 dospělých
 
       - jiné                                              2 děti    ¨2 dospělí
                                        
                 
  • dětská soutěž "O nejhezčí záložku"    

        - záložku odevzdalo celkem 106 dětí (všechny záložky jsou vystaveny v knihovně)

        - protože se soutěže zúčastnili žáci prvních až čtvrtých ročníků, bylo hodně těžké srovnávat jejich výtvory. 
          Proto budou odměněni všichni autoři odevzdaných záložek, za což jim moc děkujeme.