Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2015/2016 - projekt + foto

20.04.2016 13:57

    

Knihojedi

 

Jak se stalo už tradicí, i letos se knihovna spolu se Základní školou v Hluku zapojila do projektu "Už jsem čtenář 

- Knížka pro prvňáčka 2015/2016".

Jedná se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který vyhlašuje SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).
V rámci tohoto projektu už 2x žáci prvních tříd navštívili knihovnu (ještě je čeká jedna návštěva).
Odměnou za úspěšné absolvování projektu bude pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky tohoto projektu a kterou nelze v knihkupectví min. tři roky koupit. 
 
1. A   (25.2.2016)
 
1. B   (25.2.2016)
 
 
1. A   (1.4.2016)
 
 
1. B   (1.4.2016)