Nové knihy - pro dospělé - červen 2014 - II.

24.06.2014 11:04

Náhled na některé z nových knih, které byly do knihovny zakoupeny v průběhu měsíce června 2014

Bližší informace o knize a její aktuální dostupnosti zjistíte v on-line katalogu - hluk.knihovna.cz/on-line-katalog