Nové knihy - pro dospělé

06.05.2014 10:11

Náhled na některé z nových knih, které byly do knihovny zakoupeny v letošním roce. 

Bližší informace o knize a její aktuální dostupnosti zjistíte v on-line katalogu - hluk.knihovna.cz/on-line-katalog