Pasování na čtenáře

20.06.2014 11:45

Ve středu 18. června 2014 v odpoledních hodinách proběhlo v prvních třídách základní školy loučení se slabikářem a pasování na čtenáře.

Hlucká knihovna se ve spolupráci se základní školou zapojila do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Děti byly odměněny záložkou a krásnou knihou Abeceda spisovatelky Magdaleny Wagnerové s ilustracemi Pavla Sivky.