Pasování na čtenáře

18.06.2015 10:34

 

Ve středu 17. června 2015 odpoledne proběhlo v prvních třídách základní školy 

pasování na čtenáře.

 

Hlucká knihovna se ve spolupráci se základní školou zapojila do projektu 

"Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". 

Je to projekt na podporu čtenářské gramotnosti, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

Jeho cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Během tohoto roku děti 3x společně navštívily knihovnu.

 

Prvňáčci byli za svou snahu odměněni záložkou a krásnou knihou Odemyky zamyky, kterou speciálně pro ně napsal pan spisovatel Jiří Žáček.