Pasování prvňáčků na čtenáře

18.06.2018 07:20

V závěru školního roku jsou už tradičně prvňáčci pasování na čtenáře.

Toto slavnostní pasování proběhlo minulý týden a pasováno bylo celkem 34 dětí.

Byl to příjemně strávený čas v prvních třídách, kdy bylo čtení doplněno hranými pohádkami, písničkami

a nechyběl ani taneček.

Děti všem přítomným dokázaly, že jsou už skuteční čtenáři!

Teď, když umí číst, tak jim můžeme jenom přát, aby je láska ke čtení a ke knihám provázela celý život.

 

1. A   -   13. června 2018

 

1. B   -   14. června 2018