Pasování prvňáčků

20.06.2016 07:48

Hlucká knihovna se, jako každoročně, ve spolupráci se základní školou i tento školní rok zapojila do projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". 

Jedná se o projekt, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Během tohoto roku děti společně celkem 3x navštívily knihovnu.

 

V úterý 14. června a ve čtvrtek 16. června 2016 odpoledne proběhlo v prvních třídách základní školy 

pasování na čtenáře. Pro děti to byl vyjímečný den, kdy předvedly všem přítomným své čtenářské umění,

také zazpívaly několik písniček a nechyběl ani společný taneček.

 

Po podpisu čtenářského slibu byli prvňáčci odměněni krásnou knihou Knihožrouti, kterou napsala Klára Smolíková a ilustracemi doplnila Bára Buchalová. A protože do každé knihy patří záložka, dostal každý čtenář ještě i záložku se jmenovkou.