POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU BESEDU

02.11.2015 13:16

Městská knihovna a Informační centrum v Hluku vás zvou na cestovatelskou besedu o Japonsku 

(spojenou s ochutnávkou).

O svých zážitcích a dojmech z cesty po Japonsku a Jamboree bude povídat sl. Barbora Mihalková.

Beseda se uskuteční v neděli 15. listopadu 2015 v 17,00 hodin ve velkém sále na tvrzi.