Prvňáčci opět v knihovně

11.05.2017 09:59

Během měsíce dubna nás opět potěšili svou návštěvou prvňáčci (a to hned dvakrát).

Při prvním dubnovém setkání jsme navázali na právě uskutečněnou Noc s Andersenem a děti byly seznámeny se samotnou osobou pana spisovatele  H. Ch. Andersena, jednu jeho pohádku jsme si společně přečetli, následovaly hádanky a kvízy o hrdinech Čtyřlístku a zůstala i chvilka na volné prohlížení knih v dětském oddělení.

Poslední dubnové dny si děti do knihovny přinesly svou oblíbenou knihu a krátce ji každý představil. Pro děti byly na ukázku připravené knihy z edice první čtení, čtení pro prvňáčky... A kdo je to Radílek? Následovalo vyprávění a čtení příběhů o školním strašidlu Radílkovi z knih Zuzany Pospíšilové.

Školní strašidlo Radílka potom děti dle vlastní fantazie namalovaly a obrázky jsou vystaveny v knihovně.

 

1.A

 

 

1.B