U P O Z O R N Ě N Í !!!

18.08.2014 13:24

 Oznamujeme všem svým čtenářům, že v týdnu od 25. do 29. srpna 2014 bude knihovna z důvodu plánované revize knihovního fondu UZAVŘENA!