Historie knihovny

Obec Hluk měla v roce 1887 asi 2900 obyvatel, když byl v hostinci U Svadbíků č.p.152 založen čtenářský spolek s knihovnou. Jediní tři odběratelé novin je dávali do hostince ke čtení pro všechny členy spolku. Prvním knihovníkem byl Matouš Svadbík a později jeho syn František.

Hostinec U Svadbíků – první sídlo knihovny

Po první světové válce se ujali vedení knihovny učitelé zdejší školy. Učitele Jindřicha Hudce vystřídala v roce 1927 učitelka Františka Prajzová (provd. Janků), od roku 1936 pak rovněž učitel Blažej Malina. Čítárna byla založena v roce 1926 a byla umístěna ve staré školní budově vedle hlavního vchodu. Od roku 1938 do roku 1945 byla knihovna zavřena a knihy byly uschovány.

V roce 1946 přestěhovali Hlučané knihovnu do prostor Lichtensteinova dvora a knihovnicí ustanovili paní učitelku Zdeňku Pařízkovou. Od roku 1948 až do roku 1972 zastával pak tuto funkci s pomocí svého tchána - školníka Chudoby  učitel Jaroslav Sochůrek. Za jejich působení prošla knihovna mnoha změnami.

V roce 1954 budova bývalého dvora vyhořela. Knihy se naštěstí podařilo zachránit a přestěhovat do Lidového domu – bývalého pohostinství. V těchto nevyhovujících prostorách zůstala až do roku 1965, kdy byla přemístěna do opravené tvrze.

Knihovna po požáru (část bývalého Lichtenštejnského dvora)

Rok 1972 byl dalším důležitým mezníkem v její historii, neboť byla profesionalizována a stala se metodickým centrem pro knihovny okolních obcí. Knihovnicí se stala Anna Kulová a pracovala zde do roku 1974, kdy ji vystřídala Jana Ondrůšková. Od roku 1991 až do roku 2013 zastávala funkci knihovnice Marie Plačková., od listopadu 2013 je knihovnicí Romana Jančová. 

Z důvodu rekonstrukce celé tvrze, která byla zahájena v září 2022, byla knihovna v druhé polovině listopadu 2022 přestěhována do náhradních prostor v přízemí budovy staré školy.